Downloads of links

We geven u graag telefonisch of in onze kantoren advies, maar sommige antwoorden kunt u kant-en-klaar online vinden. In dat opzicht verwijzen we u hieronder naar een aantal handige websites voor ondernemers en vennootschappen. U kunt er ook handleiding van ons digitale platform ClearFacts downloaden.

Handleiding Clearfacts
In deze bundel lichten we alle functies van ons online klantenportaal toe. Het ClearFacts-platform biedt de mogelijkheid om aankoop- en verkoopfacturen te digitaliseren en door te sturen, een dashboard met uw kerncijfers en evoluties te openen, uw boekhouding te bekijken of facturen goed te keuren en te betalen.
Procedure aanmaak volmachten
U kunt vanop afstand digitale volmachten toekennen aan ons kantoor. In deze procedure leggen we stap voor stap uit hoe u dit mandaat eenvoudig creëert.
Nationale bank van België
Opzoeking en raadpleging van neergelegde jaarrekeningen van vennootschappen.
VIES Databank
De officiële bron voor de check van btw-nummers van bedrijven uit alle lidstaten van de Europese Unie.
Mededeling BTW en voorafbetaling
Handige tool om de gestructureerde mededeling voor voorafbetalingen en btw-aangiften te berekenen voor uw onderneming.
KBO search
Opzoeking op naam, ondernemingsnummer, activiteit of adres van de publieke gegevens van alle ondernemingen die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Handig wanneer u bijvoorbeeld een btw-nummer, het adres, Nacebelcodes of bestuurders wil opzoeken.
FEDNOT
Database van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat voor het opzoeken van recente notariële akten van vennootschappen.
Check inhoudingsplicht
Ga in één klik na of u een inhouding op factuur moet doen voor een firma die voor u werken in onroerende staat, bewakings- en/of toezichtdiensten uitvoert. Op basis van het ondernemingsnummer kunt u checken of u wettelijk verplicht bent om een bedrag aan de FOD Financiën (fiscale schulden) of de RSZ (sociale schulden) door te storten.
Publicaties Belgisch Staatsblad
Databank met alle publicaties van ondernemingen in het Belgisch Staatsblad. Denk aan oprichtingsaktes, jaarrekeningen, adreswijzigingen, statuten, verslagen van algemene vergaderingen…